Kto rządzi na budowie?

Kto rządzi na budowie?

Szefów na placu budowy jest kilku i to oni z dumą przekazują ukończone dzieło inwestorowi. Jak wiadomo jednak, zwycięstwo ma wielu rodziców, ale porażka jest sierotą – na szczęście Prawo Budowlane dokładnie wskazuje, kto za co odpowiada i kto ponosi konsekwencje błędów na budowie.

Zanim uzyskamy pozwolenie na budowę, musimy wybrać uczestników jej procesu. Według Prawa Budowlanego uczestnicy procesu budowlanego to:

inwestor
inspektor nadzoru inwestorskiego
kierownik budowy lub robót budowlanych
projektant

Każdy z nim pełni konkretną rolę na placu budowy, każdy ma swoje prawa i obowiązki. Zobaczmy więc, kto jest kim na budowie.
plac budowy Kto rządzi na budowie?

Kto rządzi na budowie?

Inwestor

Podstawowym obowiązkiem inwestora jest zorganizowanie procesu budowlanego. Zaczyna on od ustanowienia uczestników tego procesu. Musimy zatem zatrudnić projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli nasze dom projekty są jednorodzinne i nie mają skomplikowanej konstrukcji, mamy dowolność w decyzji czy zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, czy nie. O tym, dlaczego niekiedy warto to zrobić, napiszemy poniżej. Funkcja inspektora jest konieczna w przypadku budowli użyteczności publicznej lub, gdy budowane są domy wielorodzinne, nas więc ten obowiązek nie dotyczy. Jeżeli jednak właściwy urząd uzna, że budowa domu powinna być nadzorowana, nałoży na nas obowiązek zatrudnienia inspektora w decyzji o pozwoleniu na budowę.

W każdym razie mamy możliwość zatrudnienia inspektora i to od nas zależy czy to zrobimy. Jest to wskazane w przypadku uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi. Nadzór autorski możemy również powierzyć projektantowi, o którym niżej, bo jego zgodnie z prawem, również musimy mianować. Do obowiązków inwestora należy bowiem zapewnienie opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów oraz zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych – do tego potrzebny będzie i projektant, i kierownik budowy.

 

 

 

About the author /


Related Articles