Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektorem nadzoru inwestorskiego nie może być ta sama osoba, która została mianowana na kierownika budowy, choć tak jak ona musi udokumentować swoje uprawnienia budowlane.

Głównym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora na placu budowy.

To on może wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, a także żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Jak wspomnieliśmy, inspektor nadzoru inwestorskiego na placu budowy domu jednorodzinnego mieszkalnego, nie jest konieczny. Biorąc pod uwagę fakt, że ma on doświadczenie i uprawnienia budowlane, których często brakuje inwestorowi, być może warto zatrudnić osobę, która będzie dbała o nasze interesy.

Budowa domu zawsze jest procesem trudnym, dlatego warto wykonywanie poszczególnych funkcji zlecić osobom sprawdzonym, polecanym. Konieczne jest ich aktualne zaświadczenie o uprawnieniach, ale przyda się również informacja, jakie doświadczenie mają na placu budowy podobnego domu, co nasz.

About the author /


Related Articles