Projektant

Najważniejszym obowiązkiem projektanta jest oczywiście opracowanie projektu budowlanego. Dlatego jeżeli realizujemy gotowe projekty domów jednorodzinnych, w świetle prawa projektantem jest osoba, która dokonywała ich adaptacji do warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy oraz warunków lokalnych.

Architekt adaptujący przejmuje więc wszelkie prawa i obowiązki od autora projektu i staje się za projekt domu, a potem projekt budowlany (składany z wnioskiem o pozwolenie na budowę) odpowiedzialny.

Na placu budowy projektant również musi sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego domu. To on również zapewnia inne konieczne uzgodnienia, opinie w zakresie wynikającym z warunków zabudowy. W razie wątpliwości, ma również obowiązek wyjaśnić je wszystkie dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań.

Jak wspomnieliśmy wyżej, inwestor może zlecić projektantowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W tym celu projektant kontroluje, czy roboty budowlane wykonywane są zgodnie z projektem, uzgadnia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych, które przewidywał projekt, jeżeli taką konieczność zgłosi kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie obowiązki projektanta wymagają ustalenia mu również stosownych praw. Dlatego też projektant ma wstęp na teren budowy i może wykonywać zapisy w prowadzonym dzienniku budowy. Wpisy mogą dotyczyć nawet żądania wstrzymania robót budowlanych, jeśli projektant stwierdzi możliwości powstania zagrożenia czy wykonywania prac niezgodnie z projektem. Kierownik budowy musi się do wpisu ustosunkować.

About the author /


Related Articles