Z kalendarza robót

Z kalendarza robót korzystają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego oraz podwykonawcy. Ekipa budowlana dowie się, kiedy i za co otrzyma swoje wynagrodzenie, kierownik budowy będzie mógł kontrolować jej prace i dbać o terminowe zamawianie i dostawę materiałów budowlanych. Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego, który działa w naszym imieniu na budowie i dba o nasze interesy i prawidłowość wykonywanych prac, będą mogli koordynować roboty i planować wydatki, a co za tym idzie ? kolejne wizyty w banku.

Harmonogram prac budowlanych tylko wtedy spełni swoje zadanie, jeśli będzie na bieżąco aktualizowany. Budowa domu to złożony proces, w czasie którego może dojść do nieoczekiwanych wydarzeń. Opóźnienia mogą wyniknąć nie tylko z powodu niesolidności ekipy ? zatrudniamy przecież taką, która pochwalić się może rzetelnym i profesjonalnym wykonawstwem. Zdarzają się jednak sytuacje, na które nie mamy wpływu ? na przykład przeciągająca się zima, uniemożliwiająca kontynuowanie robót.

Integralną częścią harmonogramu, powinien być kosztorys budowy domu. Są różne metody pozyskiwania kosztorysu. Wstępny kosztorys można znaleźć zwykle już przy prezentacjach internetowych gotowych projektów. Wtedy możemy podjąć wstępną decyzję, czy koszt budowy domu jest w zasięgu naszych możliwości. Zamawiając projekty domów możemy zlecić również wykonanie kosztorysu. Kosztorys inwestorski przygotować może dla nas również zewnętrzna firma. Kosztorysant musi jednak wtedy otrzymać od nas dokładne plany domów wraz z informacją o planowanych zmianach zagospodarowania działki.

Profesjonalny kosztorys inwestorski to wydatek rzędu tysiąca złotych. Warto jednak zainwestować te pieniądze, bowiem według ekspertów właściwe zaplanowanie budowy, czyli przygotowanie harmonogramu i kosztorysu, może uchronić nas przed zbędnymi wydatkami rzędu nawet ok. 40% całej inwestycji

About the author /


Related Articles