Gotowe projekty domów jednorodzinnych

Projekty domów gotowych to bardzo popularna i chętnie wybierana przez inwestorów opcja wyboru domu jednorodzinnego. Do dyspozycji klientów są dziesiątki tysięcy dokumentacji architektonicznych przygotowanych przez uprawnionych architektów.

Zakup projektu zwykle odbywa się za pośrednictwem internetu. Jest to wygodna i szybka transakcja, którą ułatwia funkcjonalna wyszukiwarka projektów domów, pozwalająca na ustalenia swoich oczekiwań i potrzeb, generowanych za równo przez chęci naszej rodziny, jak i wymuszone przez obowiązujące na naszej działce warunki zabudowy.

Projekt domu gotowy składa się standardowo z trzech wymaganych prawem części: architektonicznej z rysunkami, opisowej, która wyjaśnia powyższe rysunki i przekroje, a także opisuje całość planowanej inwestycji, łącznie z jej przeznaczeniem i charakterem, a także z części instalacyjnej, w której przewidziane są instalacje grzewcze, elektryczne, wodnokanalizacyjne, telekomunikacyjne i wentylacyjne.

Dostarczany jest w 4 egzemplarzach wraz z podpisami uprawnionych architektów, którzy projekt domu opracowali i numerami ich zaświadczeń. Stanowi więc on niemalże gotową dokumentację, która potrzebna jest do zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) czytamy, że projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia. Oznacza to, że jeżeli kupiliśmy gotowy projekt domu, aby mógł być złożony jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, musi zostać poddany adaptacji.

 

About the author /


Related Articles