Na czym polega adaptacja projektu?

Na czym polega adaptacja projektu? Składa się ona z części obowiązkowej i części zleconej przez inwestora. Do części obowiązkowej należą takie prace projektowe jak: przystosowanie projektu do warunków zabudowy, poprzez modyfikację fundamentów i ich izolacji czy zmianę kąta nachylenia dachu. Do obowiązku architekta należy przystosowanie projektu do warunków gruntowych oraz do warunków klimatycznych, uzależnionych od tego, w jakiej strefie klimatycznej leży nasza działka budowlana. Ponadto ma bardzo ważne zadanie – musi wykonać projekt zagospodarowania działki, z uwzględnieniem istniejących i planowanych obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, pasów zieleni, dojazdów do drogi, rozmieszczenia przyłączy do sieci. Na powyższe zmiany, zwykle nie jest wymagana zgoda autora projektu, wiedzącego o konieczności przeprowadzenia prac adaptacyjnych, lub jest standardowo dołączana do projektu.

Druga część adaptacji polega na dostosowaniu projektu do oczekiwań inwestora: zmiana rozmieszczenia okien czy ścianek działowych, funkcji pomieszczeń, a nawet zmiana technologii budowy czy elewacji budynku. Na wszystkie te zmiany należy jednak uzyskać dodatkową zgodę od autora.

Wszystkie 4 egzemplarze projektu muszą być podpisane przez projektanta dokonującego adaptacji, nie mogą być dołączone kopie tego podpisu. W takiej formie, po uzyskaniu niekiedy wymaganych dodatkowych opinii i uzgodnień, projekty domów mogą być składane do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Uwaga.

Ceny projektów domów różnią się i zależne są od powierzchni domu czy skomplikowania konstrukcji. Standardowo mieszczą się jednak w granicach 1500 – 3000 zł. Koszt adaptacji obowiązkowej natomiast wynosi ok. 1500 zł, dodatkowe zmiany są wyliczane osobno i również zależą od stopnia trudności. Widzimy więc, że decydując się na gotowe projekty domów jednorodzinnych możemy uzyskać projekt budowlany za ok. 5000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że dokumentację otrzymujemy w kilka dni po złożeniu zamówienia, gotowe projekty to naprawdę dobry wybór.

Na projekt indywidualny możemy czekać nawet kilka miesięcy, a ich cena zwykle zaczyna się od ok. 6000 zł za dom do 100m2. Nie musimy już co prawda wykonywać dodatkowo projektu zagospodarowania działki, a dom jednorodzinny od razu jest dostosowany do wymogów warunków zabudowy, jednakże koszt jest minimum dwa razy większy niż w przypadku gotowej dokumentacji poddanej adaptacji.

About the author /


Related Articles