Jak odrolnić działkę?

Odrolnienie działki to inaczej zmiana przeznaczenia działki z rolnego na budowlane. Aby tego dokonać, należy złożyć stosowny i kompletny wniosek do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. We wniosku trzeba określić:

granice działki i działek sąsiednich

cel odrolnienia

uzasadnienie wniosku

Jako cel odrolnienia działki należy podać szczegóły przyszłych inwestycji. Jakie projekty domów będą realizowane: czy jednorodzinne czy projekty budynków gospodarczych, a może w planach jest budowa punktów usługowych, sklepów, hoteli itp.

Uzasadnienie wniosku może być różne. Warto podeprzeć się istniejącymi już na sąsiednich terenach zabudowaniami, które wskazują na przeznaczenie mieszkalne. Wynikać z tego może, że nazwanie naszej działki gruntem rolnym to czysta formalność.

Po złożeniu wniosku, musimy czekać na decyzję. Nie ma określonego terminu jej wydania, dlatego też proces odralniania działki może trwać bardzo długo.

Jeżeli otrzymamy pozytywną decyzję i przeznaczenie gruntu zostanie zmienione, przechodzimy do kolejnego kroku, którym jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Warto wiedzieć, że grunty, które leżą w administracyjnych granicach miast są po odrolnieniu wyłączane „z automatu”, nie musimy nic robić w tym kierunku. Wyłączenie z produkcji rolnej nie jest również konieczne w przypadku gruntów klasy IV, IVa, IVb, V i VI, ale na nich raczej nie uda nam się niczego wybudować.

Jeżeli odrolniona działka leży poza granicą miasta, należy złożyć wniosek w wydziale geodezji, dołączając:

dokument poświadczający prawo własności do gruntu

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wypis z rejestru gruntu

ksero mapy ewidencyjnej, którą otrzymamy w gminie

mapę z planem działki.

Za wniosek należy uiścić opłatę. Koszty poniesiemy również zlecając wykonanie mapy z planem działki, którą wykonać może tylko uprawniony geodeta.

Zanim więc uda nam się sprzedać podzielone działki budowlane z zyskiem, musimy zainwestować mnóstwo czasu i pieniędzy. Od nas zależy, czy jest to opłacalna inwestycja.

About the author /


Related Articles